Zde je k dispozici otevřený dopis poslancům parlamentu ČR. 

Vážený pane poslanče / vážená paní poslankyně, obracíme se na Vás jako lid Čech, Moravy a Slezska, které zastupujete na půdě parlamentu.

Tímto Vám chceme popřát úspěšný vstup do nového roku 2023.

Opravdu i nadále chcete žít s vědomím, že za Vaší prací zůstávají krachující firmy, lidé přicházející o živobytí a o střechy nad hlavou? Zdražující se energie, potraviny, služby a další poplatky dostávají obyvatele Čech, Moravy a Slezska do dluhových pastí, do neřešitelných situací, kdy lidé poctivě chodí do práce, ale jejich příjmy jim nedovolí pokrýt náklady na bydlení, děti, domácnost a stravu. Tyto neřešitelné a stresové situace je vedou do stavů úzkostných poruch, depresí nebo dokonce do stavů, kdy už jako jediné řešení vidí v tom, že si sáhnou na život. Jak se cítíte v době, kdy se hovoří o úpadku střední třídy, kdy také mnoho lidí upadá do příjmové chudoby? Jak se Vám usíná s vědomím toho, že předsedkyně poslanecké sněmovny doporučuje lidem šetřit a oblékat si svetry a Vám všem rostou platy a další náhrady o tisíce, ne-li desetitisíce? Opravdu je nutné vtahování naší země do cizí války? Přijde Vám normální pokládat nám terč na záda štvavou, proválečnou rétorikou vedenou Vámi, či Vašimi kolegy? Jste si vědom/a toho, že v případě rozšíření válečného konfliktu Rusko-Ukrajina, budete mít na svědomí ještě více zmařených životů?

Ano, toto je výsledek práce Vaší a Vašich kolegů. Neděkujeme Vám za likvidaci důstojného života v naší zemi, neděkujeme Vám za likvidaci svébytnosti ekonomiky Čech, Moravy a Slezska, za rozprodávání a podporu zahraničních koncernů na úkor občanů a firem z Čech, Moravy a Slezska, neděkujeme Vám za to, že v parlamentu neplníte své poslání, kterým je zastupovat předně zájmy lidu Čech, Moravy a Slezska; neděkujeme Vám za to, že naší zemi nevedete k prosperitě a samostatnosti. Neděkujeme Vám za zatahování naší krásné, mírumilovné země do války, která není naší válkou.

Vyzýváme Vás, abyste se vyjádřil/a, jaké konkrétní kroky podniknete k napravení této situace v naší zemi, vyzýváme Vás ke komunikaci a k diskusi s námi, lidem Čech, Moravy a Slezska. Vyzýváme Vás, abyste uvedl/a, jakým způsobem hodláte postupovat v této nelehké situaci, která je nezvladatelná především pro nás, občany. Jakým způsobem hodláte zmírnit energeticko-ekonomické dopady na lid Čech, Moravy a Slezska, jak budete postupovat ohledně zvyšující se inflace a jak hodláte diplomaticky postupovat v konfliktu Rusko-Ukrajina.