Předseda hnutí či politické strany zašle email s žádostí o členství. V emailu popíše směr jeho strany. Popíše, v čem je jeho strana vlasteneckou, čím myslí, že může být přínosem pro tenhle projekt. Zašle název a logo (foto) své strany či hnutí. A samozřejmě splní dvoufázové ověření. Vše se dozví v emailu.