OBČAN V ODPORU.cz 

kontakt: info@obcanvodporu.cz

web:  www.obcanvodporu.cz

FB stránky: https://www.facebook.com/groups/www.obcanavodporu.cz

lokalita: Ústecký kraj - Chomutov, Kadaň , Most

počet členů: 20 osob
je hnutí občanů, kteří se staví na odpor vůči neprávu, nesvobodě a diskriminaci občanů. Naše idea je demokratický stát občanů zakotvený na svobodných referendech a pluralitě názorů,stát, kde je na prvním místě občan a kde každý občan má právo na svobodný názor. Chceme Českou republiku jako stát, kde každý občan bude mít zaručena nejen svá práva ale i své povinnosti. Stát kde základní životní komodity jako je voda, energie a pohonné hmoty ale i  bydlení a další, jsou v držení státu a stát zaručuje nejnižší možnou cenu pro své občany. Chceme stát, kde je zaručena nejen kvalita potravin ale i jejich cena, tak aby každý občan měl zaručené životní podmínky pro svou rodinu. Jeden ze základních požadavků na vládu je vyrovnaný státní rozpočet.
Naše cíle a jak jich dosáhnout najdete na našem webu - www.obcanvodporu.cz