Transparentní účet zatím není k dispozici. Občanský řetěz svobody je placený z vlastních zdrojů. V budoucnu však bude vytvořen. 

Nyní je aktuální pouze Důvěrný účet: 2126444028/3030 od Václava Sogela, autora projetku. 

Zakoupení finančního daru není splněna podmínka povinnost mít živnostenské oprávnění. Tato činnost není vydělečnou činnost podle živnostenkého zákona.  Finanční dary podporu tohoto projektu se řídí dle platné legislastivy řídí jako příjem fyzických osob, které spadají pod zákon č. 586/1992 Sb., zákon České národní rady o daních z příjmu a pozdějších novel, kdy tento příjem je daněn 15%. Finanční dary na podporu jsou darovány v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník ve znění pozdějších novel.

Žádná položka