Milující matka je největší nepřítel každého impéria, protože je silnější než 10 Hitlerů dohromady. Milující máma je jediná silnější než cokoliv a málokdy prohrává. Život jejího dítěte je jí víc než její život, neexistuje překážka, kterou by nezdolala. Milující máma neválčí - nechce ohrozit své dítě. Pokud by totiž válčily milující matky tak Pán Bůh s námi a zlé pryč!